Publicaties

30-06-2016

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak. Ook in de bibliotheek

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak. Ook in de bibliotheek

De bibliotheek is van iedereen. Vele Nederlanders, zo'n zes miljoen, maken er regelmatig gebruik van. En bijna vier miljoen Nederlanders zijn lid. Mensen willen iets voor de gemeenschap betekenen en zich verbonden voelen met de gemeenschapsvoorziening die de bibliotheek vormt. Vrijwilligers melden zich vaak spontaan.

 

Vanouds maakt de openbare bibliotheek veel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De bibliotheek is immers de meest publieke voorziening die we kennen. De hogere leeftijd die mensen in goede gezondheid bereiken is een groot maatschappelijk potentieel. Veel burgers zetten zich graag in als vrijwilligers in de samenleving en dus ook in de bibliotheek. En de bibliotheek maakt graag gebruik van vrijwilligers om nog meer verbonden te zijn met de lokale gemeenschap. De vrijwilliger is cultureel en sociaal kapitaal.

 

Zie het artikel hierover op de site van de VOB.

21-05-2015

Cultuurfondsen: wat, waarom & hoe?

Cultuurfondsen: wat, waarom & hoe?

Opvallend vaak bereikte mij in 2014 en 2015 de vraag of ik behulpzaam kon zijn bij het opzetten van een publiek of publiek/privaat cultuurfonds. In MMNieuws van mei 2015 schreef ik er een artikel over. Het is een kleine expeditie door een woud aan vormen en initiatieven. Ook geef ik aan waarom ik zie dat dit verschijnsel juist nu zo'n grote vlucht neemt. Overheden die er over nadenken om van een cultuurfonds gebruik te gaan maken, adviseer ik in het artikel om zeven stappen te zetten.

 

Voor die zeven stappen lees hier de pdf van het artikel in: MMNieuws van mei 2015.

 

En hier het artikel dat ik in 2014 over cultuurfondsen schreef: MMNieuws

10-12-2014

Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeenten en instellingen

Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeenten en instellingen

Cultureel ondernemerschap leidt tot artistieke, economische en maatschappelijke winst. Een nieuwe rolverdeling en een gezamenlijke inspanning van gemeenten en instellingen zijn daarbij noodzakelijk. Dat is onderwerp van de  Handreiking  ‘Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen’. Deze handreiking uit 2014 is een coproductie van de Stichting Cultuur-Ondernemen en de VNG. Er werkten zes auteurs aan mee. Ik heb het hoofdstuk verzorgd over hoe de lokale overheid haar rol op een moderne manier kan  invullen.

 

Download hier de pdf van het boek Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeneten en instellingen.

 

28-03-2014

Kunstencentra op weg naar 2020

Kunstencentra op weg naar 2020

In het Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 schreef ik over de veranderingen die optreden in de lokale culturele infrastructuur. De verhouding tussen het positief gestemde landelijke stimuleringsbeleid met een tamelijk beperkt budget enerzijds en de erosie van de lokale infrastructuur voor amateurkunstbeoefening wordt scheef. Landelijke subsidies kunnen onmogelijk compenseren wat er lokaal aan gesubsidieerde voorzieningen wegvalt. Maar toch blijven er volop kansen om op creatieve en ondernemende wijze aan te sluiten bij de blijvende behoefte van mensen ‘te ontstijgen aan het basiskamp van de alledaagsheid’, zoals de Duitse filosoof Peter Sloterdijk het noemt.

 

Download hier het Jaarboek met op pag. 66-77 mijn bijdrage.

12-02-2014

Over de stad

Over de stad

In het E-book Over de stad heb ik het hedendaagse gedachtegoed over de stad als centrum van creativiteit, cultuur en cash in kaart gebracht. Dit E-book verscheen als digitale bijlage bij de publicatie De Culture Stad. Een reuzehandig naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van stad & land!  In het E-book passeren diverse denkers en onderzoekers op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stedelijke economie de revue. Van Jane Jacobs tot Peter Hall. Van Richard Florida tot Gerard Marlet.

 

Uitgeverij VOC zegt: een reuzehandig naslagwerk.

 

Download hier het E-book: 'Over de stad'.

12-12-2013

Grote Monumenten Gemeente-Test

Grote Monumenten Gemeente-Test

Gemeenten hebben  een belangrijke taak bij de bescherming van onze monumenten. Met de voortgaande decentralisatie en de Modernisering Monumentenzorg worden er steeds meer taken neergelegd bij lokale overheden. Lukt het hen wel om een goed monumentenbeleid te voeren? De Vereniging Heemschut onderzocht in 2013 het monumentenbeleid van de 408 Nederlandse gemeenten. Hierbij werd gebruikt gemaakt van mijn deskundigheid alsmede van het model voor de beoordeling van gemeentelijk monumentenbeleid dat ik ontwikkelde (zie ook De Culturele Stad).

De resultaten waren te vinden in het decembernummer 2013 van Heemschut.

 

Klik hier om het nummer te bestellen.

 

14-11-2013

Handleiding voor organisatoren van evenementen

Handleiding voor organisatoren van evenementen

De provincie Gelderland stimuleert het leggen van verbindingen tussen lokale/regionale ondernemers en evenementenorganisaties. In 2013 voerde BMC een opdracht uit voor deze provincie. Het project mondde uit in een digitale handreiking voor organisatoren van evenementen met tips om de economische spin-off van sport- en cultuurevenementen te vergroten. Deze handreiking maakte ik met mijn collega's Eltje de Klerk, Erik Gerritsen en Henk van de Wetering.

 

Download hier de pdf: 'Maak van je evenement een A-merk.'

Sla het bestand eerst op de pc of laptop op en open het vervolgens met Acrobat Reader voor een optimale schermweergave. 

12-04-2013

De gevolgen van de decentralisaties voor cultuur

De gevolgen van de decentralisaties voor cultuur

In april 2013 schreef in met Paul van Oort een artikel (download) over de gevolgen van de grote decentralisatie-operaties (zorg, arbeid, jeugdzorg) voor de financiele positie van de gemeenten. We rekenden voor dat de gezamenlijke gemeenten € 4 mld. tekort zullen gaan komen op hun vrij besteedbare budget (zie berekening). De VNG was er niet blij mee, maar inmiddels wijzen diverse onderzoeken in dezelfde richting.

 

Download hier mijn artikel over hetzelfde onderwerp in het Friesch Dagblad van 17 maart 2014: Decentralisatie van verzorgingsstaat drijft cultuur in het nauw.

20-01-2013

Clustering in de cultuursector

Clustering in de cultuursector

In steden als Groningen, Arnhem, Enschede, Utrecht, Tilburg, Amersfoort en Zaanstad werden de afgelopen jaren spectaculaire nieuwe cultuurclusters gepland en/of of gebouwd, geïnspireerd op ondermeer de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), met 170.000 leden en meer dan een miljoen bezoekers per jaar de grootste culturele instelling van Amsterdam. Ze hebben naast een culturele ook (en vooral) een stedenbouwkundige betekenis hebben: ze moeten dode plekken in de stad tot leven wekken, reuring brengen, verkeersstromen genereren. En ze moeten ‘smoel’ hebben.

 

In MMNieuws (2013 #1) schreef ik hierover een artikel. Download hier de pdf: Nieuwe cultuurpaleizen. Op naar de toekomst.

01-01-2013

De kunstsubsidies en het Huis van Thorbecke

De kunstsubsidies en het Huis van Thorbecke

Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseerde de Raad voor Cultuur in zijn Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) die in april 2015 uitkwam als advies aan de minister.

Na de stelselwijziging die door minister Plasterk werd doorgevoerd (2008) schreef ik in de Boekman een bijdrage over hoe de onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid tussen rijk, provincies en gemeenten was afgenomen (en wat daaraan te doen zou zijn).

 

Download hier de pdf: De kunstsubsidies en het Huis van Thorbecke (2009).

page loading