Opdrachtgevers

Provincie Drenthe - Cultuurmonitor 2019

Gemeente Delft - inspiratiesessies t.b.v. het cultuurkader 2021-2014

Bibliotheek Eemland en Scholen in de Kunst (Amersfoort) - bestuurlijk model facilitair beheer

Bibliotheek FlevoMeer, theater Agora en kunstencentrum Lelystad - toekomstplan voor samenwerking

Gemeente Utrecht - beoordeling noodsteun-aanpak i.v.m. de coronacrisis

Theater Agora, Kubus Lelystad en FlevoMeer Bibliotheek - procesbegeleiding intensivering samenwerking 

Gemeente Delft - evaluatie OPEN

Lindenberg, Nijmegen - meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Gemeente Amsterdam - haalbaarheidsonderzoek verzelfstandiging CBK

Gemeente Katwijk - ontwikkelen businesscase voor de integratie van bibliotheek, muziekschool en volksuniversiteit

Gemeente Ede - evaluatie van het Cultuurfonds Ede

Gemeente Pijnacker-Nootdorp - haalbaarheidsonderzoek cultuurhuis

Rijnbrink - strategische verkenning cultuurparticipatie

Gemeente IJsselstein - toekomstscenario's voor het Fulcotheater

Gemeente Dordrecht - cultuunota 2020-2024

Gemeente Cuijk - projectleider cultuurnota en transitie schouwburg Cuijk

Gemeente Roosendaal - inspiratiesessies voor een 'cultureel geladen' stedelijke ontwikkeling

Stichting Cultuureducatie Dordrecht eo - opstellen strategisch bedrijfsplan 2020 e.v.

Gemeente Zeist - bidbook voor het realiseren van een cultuurhuis in een voormalig V&D-pand

Gemeente Leidschendam-Voorburg - plan van aanpak transitie Bibliotheek aan de Vliet

Gemeente Maastricht - onderzoek naar mogelijkheden tot versterking van het cultureel ondernemerschap van Theater aan het Vrijthof

Gemeente Baarn - opstellen samenwerkingsovereenkomst Speeldoos, bibliotheek en volksuniversiteit

Probiblio - begeleiden zoekproces i.v.m. herhuisvesting

NAPK, VSCD en VVTP - projectleiding toekomst databeheer podiumkunsten

Gemeente Zutphen - toekomstscenario's voor schouwburg De Hanzehof

Provincie Groningen - evaluatie beleidskader 2017-2020

Gemeente Nissenwaard - verkennend onderzoek naar mogelijkheden van verzelfstandiging van theater De Stoep en Centrum voor de Kunsten Spijkenisse

Gemeente Utrecht - tussentijdse evaluatie Museum Hoge Woerd

Gemeente Groningen - beoordeling exploitatieopzet Groninger Forum

Gemeente Den Haag - ambitiedocument voor het Museumkwartier

Gemeente Veere - insipratiesessie i.v.m. ontwikkelen cultuurnota

Ministerie OCW - onderzoek kennis & kunde gemeenten m.b.t. monumenten

Gemeente Hilversum - ontwikkelen subsidiecriteria voor culturele organisaties

Gemeente Dalfsen - bibliotheekbeleid

Gemeente Diemen - inspiratiesessies voor nieuw cultuurbeleid

Gemeente Den Haag - ondersteuning haalbaarheidsonderzoek MigratieMuseum

Stichting Goes Marketing - evaluatie Actieplan en ondersteuning koersbepaling

Gemeente Simpelveld - cultuurnota

Leidse musea - onderzoek naar de samenwerking met de Cultuureducatie Groep (CEG)

Gemeente Eindhoven - toekomstverkenning Erfgoedhuis

De Toneelschuur Haarlem - doorlichting

Gemeente Goes - conferentie over de toekomst van het historisch museum

Gemeente Brielle - vervaardigen cultuurnota

Gemeente Den Bosch - begeleiding heisessie afdeling cultuur

Gemeente Sittard-Geleen - integratie cultuurbedrijf De Domijnen en kunstencentrum Artamuse

Bibliotheek Almelo - toekomsttraject met directeur en Raad van Toezicht

Gemeente Doetinchem - begeleiden integratie schouwburg, filmtheater, jongerencentrum en muziekschool

Gemeente Velsen - second opiniononderzoek schouwburg

Gemeente Delfzijl - ontwikkelen podiumvisie

Gemeente Vlaardingen en bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland - ontvlechting en fusie

Gemeente Arnhem - proeftuin podiumkunsten

Gemeente Assen - evaluatie De Nieuwe Kolk

Gemeente Brunssum - evaluatie cultuurnota 2009

Centra voor kunsteducatie Drenthe - haalbaarheidsonderzoek meerwaarde van fusie

Gemeente Noordenveld - onderzoek toekomstperspectief Landgoed Mensinge

Gemeente Den Haag - haalbaarheidsonderzoek Kunsthal

Gemeente Den Haag - projectleider Huis voor Vrede en Recht

CODA Apeldoorn - keynote speech

Kunstcentrum De Nieuwe Vaart- haalbaarheidsonderzoek i.v.m. podiumfunctie

Gemeente Eindhoven - onderzoek taakvervulling monumentenzorg

Gemeente Rheden - ondersteuning bij beleidsplan 2017-2021 voor RIQQ

SCHUNCK* Heerlen - ondersteuning bij beleidsplan 2017-2021

Rijksmuseum Twenthe - onderzoek naar herpositionering van de vriendenkringen

Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB) - advies over de (verenigings)structuur

Gemeente Goes - quickscan lokale culturele infrastructuur en gespreksleiding

Gemeente Houten - gespreksleiding lokale culturele opgaven

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) - keynote speech

Gemeente Deventer - opstellen Richtingendocument voor VVV Deventer

SCHUNCK* Heerlen - toekomstplan voor de cultuureducatie- en bibliotheekfunctie

Nederlandse ambassade in Rome - bijdrage aan het Ravello Lab 2015

Provincie Noord-Holland - onderzoek culturele infrastructuur

Vereniging van Openbare Bibliotheken - interim-directievoering

Provincie Noord-Brabant - ondersteuning adviescommissie cultuureducatie (cie. Paes)

Gemeente Nijkerk - ondersteuning bibliotheekbeleid

Gemeente Bloemendaal - ondersteuning cultuurnota en gespreksleiding

Gemeente Zutphen - ondersteuning Cultuurnota 2016-2020

Cultuur-Ondernemen - verzorgen van de training 'Cultureel ondernemen voor ambtenaren'

De Aaltense Musea - ondersteuning bij opstellen toekomstplan

Gemeente Olst-Wijhe - evaluatie van het Kulturhusconcept

Nederlands Mijnmuseum - bedrijfsplan voor een nieuwe opzet

De Cacaofabriek, Helmond - nieuw bedrijfsplan (2016-2020) voor de Cacofabriek

RiQQ, Rhedense instelling voor Cultuur en Kunst - gespreksleiding

Gemeente Rotterdam - beoordeling exploitatieopzet Collectiegebouw (museum BvB)

Gemeente Velsen - beoordeling frictiekosten en toekomst Kunstencentrum

Gemeente Zeist - keynote speech

Gemeente De Bilt - leiden discussieavond over het lokale cultuurbeleid

Gemeente Zoetermeer - ondersteuning bij opstellen cultuurnota 2016-2020

Gemeente De Ronde Venen - beoordeling investerings- en exploitatieopzet Laaglandmuseum

Gemeente Helmond - ondersteuning bij bedrijfsplan voor theater Het Speelhuis

Bibliotheken Groene Hart en Angstel, Vecht & Venen - onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking

Amsterdamse Kunstraad - verkenning van voor- en nadelen van fondsvorming

Gemeente Doetinchem - efficiencyslag culturele organisaties

Gemeente Heerlen - toekomstplan voor Historisch Goud

Provincie Utrecht - coordinerende senior bij afd. Mobiliteit, Economie en Cultuur

Cultuurfonds Leiden - evaluatie

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer - toekomstverkenning

Gemeente Waddinxveen - ondersteuning m.b.t. stichting Vonk

Gemeente Hengelo - advies toekomstbestendige culturele infrastructuur

Gemeente Zevenaar - projectplan voor culturele invulling 'Hal 12' (vm. Turmac)

Zuiderzeemuseum en Nationaal Museum Saet & Cruyt - bidbook Saet & Cruyt Experience

Vereniging Heemschut - ontwikkelen Grote Monumenten Gemeente Test

Gemeente Zaandam - ondersteuning cultuurvisie

Gemeente Súdwest-Fryslân - haalbaarheidsonderzoek herstructurering bibliotheek

Deventer Schouwburg - penvoering bedrijfsplan 2013-2017

Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken

Provincie Gelderland - vergroten economische impact van sport- en cultuurevenementen

Kunst & Cultuur Gelderland - gespreksleiding

Gezamenlijke culturele organisaties Veenendaal - opstellen gezamenlijk bezuinigingsplan

Provincie Overijssel - interim-teamleider Cultuur en Sociale Infrastructuur

Gemeenten Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein (gezamenlijk) - doorlichting regiobibliotheek

Gemeente Enschede - onderzoek toekomstbestendige podiuminfrastructuur

Gemeente Arnhem - evaluatie Arnhem Mode Biennale 2011

Gemeente Beverwijk - toekomstperspectief Kennemer Theater

Gemeente Groningen - inhoudelijk PvE + PvA Groninger Forum
Vereniging van Nederlandse Gemeenten - actualisatie handreiking bibliotheekbeleid

Raad voor Cultuur - gespreksleiding

Gemeente Amersfoort - ondersteuning aanscherping cultuurvisie

DirecteurenOverleg Cultuur Deventer - opstellen gezamenlijk toekomstplan

Gemeente Heemskerk - organiseren 'culturele ontmoeting'

Provincie Noord-Holland - onderzoek toekomst steunfunctie cultuureducatie

Gemeente Leeuwarden - advies buitenschoolse cultuureducatie

Gemeente Venlo - cultuurnota 2011-2014

Kunst Centraal - keynote Raad van Twaalf

Gemeente Baarn - haalbaarheidsonderzoek culturele functie De Wintertuin

Gemeente Utrecht - programmamanager BEYOND, beeldende kunst in Leidsche Rijn

Historisch Museum Veenendaal - fondsenwerving

Vario Mundo Amersfoort - opiniebijdrage

Gemeente Maarssen - haalbaarheidsonderzoek Vechtstreekmuseum

Universiteit van Utrecht - haalbaarheidsonderzoek paviljoen

Walter Maas Huis - onderzoek creatieve industrie in Utrecht

Projectbureau Belvedere - gespreksleiding

Gemeenten Maarssen - cultuurnota

Gemeente Breukelen - cultuurnota

Gemeente Loenen - cultuurnota

Kunstenlab Deventer - middagvoorzitter

Stichting Piramide van Austerlitz - fondsenwerving

Gemeente Den Haag - evaluatie Haags Uitburo

Provincie Utrecht - voorbereiding restauratie Paushuize

Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) - begeleiding kunstopdrachten in Leidsche Rijn

Stichting Artplex - bidbook voor de Bibliotheek ++ (Smakkelaarsveld)

Conferentiecentrum Beukenrode, Doorn - onderzoek naar herontwikkelingsmogelijkheden

Gemeente Utrecht - commissie Interface

Gemeente Abcoude - cultuurnota

Gemeente Nieuwegein - gespreksleiding

BOEI - haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Radio Kootwijk

Provincie Noord-Holland - onderzoek naar onderdelen Stelling van Amsterdam

Gemeente Gouda - keynote spreker

VBO Makelaars - ontwikkelen en geven van de cursus 'Monumenten en regelgeving'

Cultureel organisatiebureau FACTA - keynote spreker

Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - G4-manifest

Kunstraad Groningen - deelname aan vistitatiecommissie

Gemeente Zwolle - cultuurbeleid

Volker Stevin Rail and Traffic - locatieonderzoek

Provincie Gelderland - planvorming nieuwbouw kantoorfunctie

Lichtfabriek, Haarlem - fondsenwerving

gemeente Utrecht - herontwikkeling boerderij De Balije

Premsela, Stichting voor Nederlandse Vormgeving - onderzoek vormgevingsbeleid lagere overheden

Gemeente Leidschendam-Voorburg - monumentenbeleid

gemeente Utrecht - beleidsdocument sociale infrastructuur

Staatsbosbeheer - restauratie Wierickerschans

gemeente Venlo - onderzoek monumentale waarden Nedinsco

Gemeente Laren - cultuurnota

ZIMIHC huis voor amateurkunst - fondsenwerving voor Het Vorstelijk Complex (Zuilen)

Grand Hotel Karel V - begeleiden functieverandering en bouwvoorbereiding

Stichting Kasteel Amerongen - bedrijfsplan

Inpact, interactive agency - herontwikkeling pand Hamburgerstraat

Phanos - onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van Kasteel Heemstede