Opdrachtgevers

Gemeente Kampen (2024) - verkenning toekomstig cultuurbeleid

Delftse Rekenkamer (2024) - begeleiden expertisetraject cultureel vastgoedbeleid.

Gemeente Amersfoort (2024) - onderzoek capaciteit en schaalniveau nieuwe culturele podia 

Gemeente Groningen (2024) - ondersteuning Museum aan de A (MadA)

Gemeente Diemen (2024) - exploitatieanalyse theater De Omval

Gemeente Zwolle (2024) - verzorgen kennissessie met raadsleden

Gemeente Kampen (2024) - verkenning toekomstig cultuurbeleid

Gemeente Baarn (2024) - kunst- en cultuurvisie

Gemeente Gooise Meren (2024) - impact-analyse 'culturele strip' 

Munttheater Weert (2024) - toekomstplan

 

Bibliotheek Oostland (2023) - strategische verkenning i.v.m. de realisatie van een sociaal-cultureel centrum in Pijnacker

Bibliocenter Weert (2023) - toekomstplan 

Gemeente Veldhoven (2023)  - bouwstenen voor een toekomstbestendige bibliotheek

Gemeente Leidschendam-Voorburg (2023) - inventarisatie t.b.v. nieuw cultuurbeleid

Gemeente Baarn (2023) - quickscan naar de exploitatie van theater De Speeldoos

Gemeente Enschede (2023) - second opiniononderzoek cultureel warenhuis (vm. V&D)

Provincie Fryslân (2023) - ondersteuning totstandkoming cultuurnota 2025-2028

Gemeente Breda (2023) - exploitatieverkenning Chassé, MEZZ, Nieuwe Veste en Stedelijk Museum Breda

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2023) - vervolgmonitor Informatiepunten Digitale Overheid

Gemeente Dordrecht (2023) - ondersteuning totostandkoming cultuurnota 2024-2030

Gemeente Putten  (2023)- toekomstverkenning historisch museum 

Provincie Drenthe (2023) - verkenning cultuurbeleid 2025-2028

Provincie Fryslân (2023) - tussenevaluatie cultuurnota Nije Poadium (2021-2024)

De Nieuwe Kolk te Assen (2023) - bouwstenen voor een sluitende businesscase 

Gemeente Barneveld (2023) - de governance van het Schaffelaar Theater

 

Cultuurorganisatie De Domijnen (Sittard-Geleen) en Parkstad Limburg Theaters (Heerlen) (2022) - begeleiden samenwerkingstraject

Gemeente Veldhoven (2022) - opstellen bibliotheekvisie

Museum Engelandvaarders te Noordwijk (2022) - advies over de governance

Schaffelaartheater Barneveld (2022) - analyse van het bedrijfsmodel

Stichting Erfgoed Den Helder (2022) - begeleiden opstellen strategisch beleidsplan

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2022) - ontwikkelen en uitvoeren van een monitor m.b.t. de Informatiepunten Digitale Overheid 

Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (2022) - bouwstenen voor het cultuurbeleid van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee

Provincie Flevoland (2022) - cultuurmonitor over de jaren 2019, 2020 en 2021.

Provincie Noord-Holland (2022) - herijking van de samenwerking binnen het MRA-programma kunst, cultuur & erfgoed

Vereniging van Openbare Bibliotheken (2022) - ontwikkelen bedrijfsmodel voor de 'robuuste bibliotheek' 

Interprovinciaal Overleg (2022) - onderzoek naar rol en positie van de provincies in het culturele bestel

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ (2022) - begeleiden bestuurlijke fusie

Gemeente Leiden (2022) - evaluatie van het Lucas van Leydenfonds 

De Meerpaal Dronten (2022) - opstellen actieplan ter uitwerking van het Meerjarenplan 2022-2024

 

Gemeente Delft (2021) - scenarioverkenning lokale cultuursector ná corona (2021)

LKCA - haalbaarheidsonderzoek m.b.t. een systeem van kwaliteitsbeoordeling voor kunstdocenten (2021)

Rijnbrink (2021) - begeleiden zelfevaluatie Raad van Toezicht

VNG (2021) - publicatie over herstel lokale cultuursector ná corona 

Gemeente Amsterdam (2021) - bedrijfsplan voor te verzelfstandigen kunst(uitleen)centrum

Gemeente Deventer en poppodium Burgerweeshuis (2021) - ontwikkelen businesscase voor herhuisvesting

Goes Marketing (2021) - evaluatie

Gemeente Woerden (2021) - aanpak coronasteun voor de culturele sector

Monumentenwachten van Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland (2021) - begeleiden proces van overkoepeling (richting één moederstichting)  

Gemeente Bloemendaal (2021) - haalbaarheidsonderzoek verzelfstandiging muziekschool

Stichting Citymarketing Terneuzen (2021) - evaluatie citymarketing

Gemeente Enschede (2021) - second opiniononderzoek Huiskamer van de Stad

Platform BKNL en Mondriaan Fonds (2021) - evaluatie honorariumrichtlijn en experimenteerreglement (beeldende kunst)

Gemeenten Ede en Wageningen en provincie Gelderland (2021) - ontwikkelen strategische regionale cultuurvisie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2021) - Informatiegids over gemeenten, cultuur en corona

Lindenberg Cultuurhuis, Bibliotheek Gelderland-Zuid, Bindkracht10 en Sterker sociaal werk (2021) - plan voor een sociaal-culturele alliantie in cooperatievorm

Gemeente Bergen (2021) - integraal advies over museum Kranenburgh

 

Provincie Drenthe (2020) - cultuurmonitor 2018, 2019 en 2020 

Gemeente Delft (2020) - inspiratiesessies t.b.v. het cultuurkader 2021-2014

Provincie Flevoland (2020) - onderzoek naar toekomstscenario's voor Batavialand

Bibliotheek Eemland en Scholen in de Kunst (Amersfoort) (2020) - bestuurlijk model facilitair beheer

Bibliotheek FlevoMeer, Theater Agora en Kubus Lelystad (2020) - toekomstplan voor samenwerking

Gemeente Utrecht (2020) - beoordeling noodsteun-aanpak i.v.m. de coronacrisis

Gemeente Vijfheerenlanden (2020) - toekomstplan voor "het glas" in Leerdam (samen met De CreatieKrachtcentrale)

Gemeente Delft (2020) - evaluatie OPEN

Lindenberg, Nijmegen (2020) - meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Gemeente Amsterdam (2020)- haalbaarheidsonderzoek verzelfstandiging CBK

Gemeente Katwijk (2020) - ontwikkelen businesscase voor de integratie van bibliotheek, muziekschool en volksuniversiteit

Gemeente Ede (2020) - evaluatie van het Cultuurfonds Ede

Gemeente Pijnacker-Nootdorp (2020) - haalbaarheidsonderzoek cultuurhuis (samen met bureau Culturele Zaken)

Rijnbrink (2020) - strategische verkenning cultuurparticipatie

 

Gemeente IJsselstein (2019) - toekomstscenario's voor het Fulcotheater

Gemeente Dordrecht (2019) - cultuurnota 2020-2024

Gemeente Cuijk (2018/2019) - projectleider cultuurnota en transitie schouwburg Cuijk

Gemeente Roosendaal (2019) - inspiratiesessies voor een 'cultureel geladen' stedelijke ontwikkeling

Stichting Cultuureducatie Dordrecht eo (2019) - opstellen strategisch bedrijfsplan 2020 e.v.

Gemeente Zeist (2019) - bidbook voor het realiseren van een cultuurhuis in een voormalig V&D-pand

Gemeente Leidschendam-Voorburg (2019) - plan van aanpak transitie Bibliotheek aan de Vliet

Gemeente Maastricht (2019) - onderzoek naar mogelijkheden tot versterking van het cultureel ondernemerschap van Theater aan het Vrijthof

 

Gemeente Baarn (2018) - opstellen samenwerkingsovereenkomst Speeldoos, bibliotheek en volksuniversiteit

Probiblio (2018) - begeleiden zoekproces i.v.m. herhuisvesting

NAPK, VSCD en VVTP (2018) - projectleiding toekomst databeheer podiumkunsten

Gemeente Zutphen (2018) - toekomstscenario's voor schouwburg De Hanzehof

Provincie Groningen (2018) - evaluatie beleidskader 2017-2020

Gemeente Utrecht (2018) - tussentijdse evaluatie Museum Hoge Woerd

Gemeente Groningen (2018) - beoordeling exploitatieopzet Groninger Forum

 

Gemeente Nissenwaard (2017) - verkennend onderzoek naar mogelijkheden van verzelfstandiging van theater De Stoep en Centrum voor de Kunsten Spijkenisse

Gemeente Den Haag (2017) - ambitiedocument voor het Museumkwartier

Gemeente Veere (2017) - inspiratiesessie i.v.m. ontwikkelen cultuurnota

Ministerie OCW (2017) - onderzoek kennis & kunde gemeenten m.b.t. monumenten

Gemeente Hilversum (2017) - ontwikkelen subsidiecriteria voor culturele organisaties

Gemeente Dalfsen (2017) - bibliotheekbeleid

Gemeente Diemen (2017) - inspiratiesessies voor nieuw cultuurbeleid

Gemeente Den Haag (2017) - ondersteuning haalbaarheidsonderzoek MigratieMuseum

Stichting Goes Marketing (2017) - evaluatie Actieplan en ondersteuning koersbepaling

Gemeente Simpelveld (2017) - cultuurnota

Leidse musea (2017) - onderzoek naar de samenwerking met de Cultuureducatie Groep (CEG)

Gemeente Eindhoven (2017) - toekomstverkenning Erfgoedhuis

De Toneelschuur Haarlem (2017) - doorlichting

Gemeente Goes (2017) - conferentie over de toekomst van het historisch museum

Gemeente Brielle (2017) - vervaardigen cultuurnota

Gemeente Den Bosch (2017) - begeleiding heisessie afdeling cultuur

Gemeente Sittard-Geleen (2017) - integratie cultuurbedrijf De Domijnen en kunstencentrum Artamuse

Bibliotheek Almelo (2017) - toekomsttraject met directeur en Raad van Toezicht

Gemeente Doetinchem (2017) - begeleiden integratie schouwburg, filmtheater, jongerencentrum en muziekschool

Gemeente Velsen (2017) - second opiniononderzoek schouwburg

Gemeente Delfzijl (2017) - ontwikkelen podiumvisie

Gemeente Vlaardingen en bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland (2017) - ontvlechting en fusie

Gemeente Arnhem (2017) - proeftuin podiumkunsten

Gemeente Assen (2017) - evaluatie De Nieuwe Kolk

Gemeente Brunssum (2017) - evaluatie cultuurnota 2009

Centra voor kunsteducatie Drenthe (2017) - haalbaarheidsonderzoek meerwaarde van fusie

 

Gemeente Noordenveld (2016) - onderzoek toekomstperspectief Landgoed Mensinge

Gemeente Den Haag (2016) - haalbaarheidsonderzoek Kunsthal

Gemeente Den Haag (2016) - projectleider Huis voor Vrede en Recht

CODA Apeldoorn (2016) - keynote speech

Kunstcentrum De Nieuwe Vaart (2016) - haalbaarheidsonderzoek i.v.m. podiumfunctie

Gemeente Eindhoven (2016) - onderzoek taakvervulling monumentenzorg

Gemeente Rheden (2016) - ondersteuning bij beleidsplan 2017-2021 voor RIQQ

SCHUNCK* Heerlen (2016) - ondersteuning bij beleidsplan 2017-2021

Rijksmuseum Twenthe (2016) - onderzoek naar herpositionering van de vriendenkringen

Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB) (2016) - advies over de (verenigings)structuur

Gemeente Goes (2016) - quickscan lokale culturele infrastructuur en gespreksleiding

Gemeente Houten (2016) - gespreksleiding lokale culturele opgaven

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) - keynote speech

Gemeente Deventer (2016) - opstellen Richtingendocument voor VVV Deventer

Provincie Noord-Holland (2016) - onderzoek culturele infrastructuur

RiQQ, Rhedense instelling voor Cultuur en Kunst (2016) - gespreksleiding

 

SCHUNCK* Heerlen (2015) - toekomstplan voor de cultuureducatie- en bibliotheekfunctie

Nederlandse ambassade in Rome - bijdrage aan het Ravello Lab 2015

Vereniging van Openbare Bibliotheken (2015/2016) - interim-directievoering

Provincie Noord-Brabant (2015) - ondersteuning adviescommissie cultuureducatie (cie. Paes)

Gemeente Nijkerk (2015) - ondersteuning bibliotheekbeleid

Gemeente Bloemendaal (2015) - ondersteuning cultuurnota en gespreksleiding

Gemeente Zutphen (2015) - ondersteuning Cultuurnota 2016-2020

Cultuur-Ondernemen (2015) - verzorgen van de training 'Cultureel ondernemen voor ambtenaren'

De Aaltense Musea (2015) - ondersteuning bij opstellen toekomstplan

Gemeente Olst-Wijhe (2015) - evaluatie van het Kulturhusconcept

Nederlands Mijnmuseum te Heerlen (2015) - bedrijfsplan voor een nieuwe opzet

De Cacaofabriek, Helmond (2014/2015) - bedrijfsplan voor de periode 2016-2020

Gemeente Rotterdam (2015) - beoordeling exploitatieopzet Collectiegebouw (museum BvB)

Gemeente Velsen (2015) - beoordeling frictiekosten en toekomst Kunstencentrum

Gemeente Zeist (2015) - keynote speech

Gemeente Zoetermeer (2015) - ondersteuning bij opstellen cultuurnota 2016-2020

 

Gemeente De Bilt (2014) - leiden discussieavond over het lokale cultuurbeleid

Gemeente De Ronde Venen (2014) - beoordeling investerings- en exploitatieopzet Laaglandmuseum

Gemeente Helmond (2014) - ondersteuning bij bedrijfsplan voor theater Het Speelhuis

Bibliotheken Groene Hart en Angstel, Vecht & Venen (2014) - onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking

Amsterdamse Kunstraad (2014) - verkenning van voor- en nadelen van fondsvorming

Gemeente Doetinchem (2014) - efficiencyslag culturele organisaties

Gemeente Heerlen (2014) - toekomstplan voor Historisch Goud

Provincie Utrecht (2014) - coordinerende senior bij afd. Mobiliteit, Economie en Cultuur

 

Cultuurfonds Leiden (2013) - evaluatie

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer (2013) - toekomstverkenning

Gemeente Waddinxveen (2013) - ondersteuning m.b.t. stichting Vonk

Gemeente Hengelo (2013) - advies toekomstbestendige culturele infrastructuur

Gemeente Zevenaar (2013) - projectplan voor culturele invulling 'Hal 12' (vm. Turmac)

Zuiderzeemuseum en Nationaal Museum Saet & Cruyt (2013) - bidbook Saet & Cruyt Experience

Vereniging Heemschut (2013) - ontwikkelen Grote Monumenten Gemeente Test

Deventer Schouwburg (2013) - penvoering bedrijfsplan 2013-2017

Provincie Gelderland (2012/2013)- vergroten economische impact van sport- en cultuurevenementen

 

Gemeente Zaandam (2012) - ondersteuning cultuurvisie

Gemeente Súdwest-Fryslân (2012/2013) - haalbaarheidsonderzoek herstructurering bibliotheek

Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (2012) - onderzoek duurzaam gezamenlijk collectioneren

Kunst & Cultuur Gelderland (2012) - gespreksleiding

Gezamenlijke culturele organisaties Veenendaal (2012) - opstellen gezamenlijk bezuinigingsplan

Provincie Overijssel (2012) - interim-teamleider Cultuur en Sociale Infrastructuur

Gemeenten Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein (gezamenlijk) (2012) - doorlichting regiobibliotheek

Gemeente Enschede (2012) - onderzoek toekomstbestendige podiuminfrastructuur

 

Gemeente Arnhem (2011) - evaluatie Arnhem Mode Biennale 2011

Gemeente Beverwijk (2011) - toekomstperspectief Kennemer Theater

Gemeente Groningen (2011)- inhoudelijk PvE + PvA voor het Groninger Forum
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2011) - actualisatie handreiking bibliotheekbeleid

Raad voor Cultuur (2011) - gespreksleiding

Gemeente Amersfoort (2011) - ondersteuning aanscherping cultuurvisie

DirecteurenOverleg Cultuur Deventer (2011) - opstellen gezamenlijk toekomstplan

 

Gemeente Heemskerk (2010) - organiseren 'culturele ontmoeting'

Provincie Noord-Holland (2010) - onderzoek toekomst steunfunctie cultuureducatie

Gemeente Leeuwarden (2010) - advies buitenschoolse cultuureducatie

Gemeente Venlo (2010) - cultuurnota 2011-2014

Kunst Centraal (2010) - keynote Raad van Twaalf

Gemeente Baarn (2010) - haalbaarheidsonderzoek culturele functie De Wintertuin

 

Voor 2010

Gemeente Utrecht - programmamanager BEYOND, beeldende kunst in Leidsche Rijn

Historisch Museum Veenendaal - fondsenwerving

Vario Mundo Amersfoort - opiniebijdrage

Gemeente Maarssen - haalbaarheidsonderzoek Vechtstreekmuseum

Universiteit van Utrecht - haalbaarheidsonderzoek paviljoen

Walter Maas Huis - onderzoek creatieve industrie in Utrecht

Projectbureau Belvedere - gespreksleiding

Gemeenten Maarssen - cultuurnota

Gemeente Breukelen - cultuurnota

Gemeente Loenen - cultuurnota

Kunstenlab Deventer - middagvoorzitter

Stichting Piramide van Austerlitz - fondsenwerving

Gemeente Den Haag - evaluatie Haags Uitburo

Provincie Utrecht - voorbereiding restauratie Paushuize

Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) - begeleiding kunstopdrachten in Leidsche Rijn

Stichting Artplex - bidbook voor de Bibliotheek ++ (Smakkelaarsveld)

Conferentiecentrum Beukenrode, Doorn - onderzoek naar herontwikkelingsmogelijkheden

Gemeente Utrecht - commissie Interface

Gemeente Abcoude - cultuurnota

Gemeente Nieuwegein - gespreksleiding

BOEI - haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Radio Kootwijk

Provincie Noord-Holland - onderzoek naar onderdelen Stelling van Amsterdam

Gemeente Gouda - keynote spreker

VBO Makelaars - ontwikkelen en geven van de cursus 'Monumenten en regelgeving'

Cultureel organisatiebureau FACTA - keynote spreker

Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - G4-manifest

Kunstraad Groningen - deelname aan vistitatiecommissie

Gemeente Zwolle - cultuurbeleid

Volker Stevin Rail and Traffic - locatieonderzoek

Provincie Gelderland - planvorming nieuwbouw kantoorfunctie

Lichtfabriek, Haarlem - fondsenwerving

gemeente Utrecht - herontwikkeling boerderij De Balije

Premsela, Stichting voor Nederlandse Vormgeving - onderzoek vormgevingsbeleid lagere overheden

Gemeente Leidschendam-Voorburg - monumentenbeleid

gemeente Utrecht - beleidsdocument sociale infrastructuur

Staatsbosbeheer - restauratie Wierickerschans

gemeente Venlo - onderzoek monumentale waarden Nedinsco

Gemeente Laren - cultuurnota

ZIMIHC huis voor amateurkunst - fondsenwerving voor Het Vorstelijk Complex (Zuilen)

Grand Hotel Karel V - begeleiden functieverandering en bouwvoorbereiding

Stichting Kasteel Amerongen - bedrijfsplan

Inpact, interactive agency - herontwikkeling pand Hamburgerstraat

Phanos - onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van Kasteel Heemstede