Interim- manager

Interimfuncties vervul ik bij overheden, maar ook bij organisaties die een verandering moeten ondergaan of een impuls nodig hebben. Als interim-manager is kenmerkend voor mijn aanpak dat ik:

 • inlevingsvermogen (een ‘antenne’) heb, zowel bestuurlijk als op persoonlijk vlak;
 • een open mind heb, met aandacht luister en altijd plaats inruim voor de mening van anderen.
 • probleemoplossend, pragmatisch en resultaatgericht ben;
 • energiek en actief ben en open in het contact;
 • een grote betrokkenheid voel bij de missie en de mensen van de organisatie;
 • een duidelijke visie heb op het functioneren van een organisatie;
 • denk en handel in termen van rollen en verantwoordelijkheden;
 • vraagstukken objectiveer en goed in proces weet te zetten;
 • bestuurders tegenwicht kan bieden door professionele weerspraak op proces, ambitie en inhoud;
 • besluiten kan nemen;
 • financieel onderlegd ben;
 • in staat ben mensen te motiveren en mee te krijgen in verandertrajecten.

 

Mensen karakteriseren mij als een plezierige en flexibele persoonlijkheid die in staat is enthousiasme over te brengen op anderen. Ik ben in staat verschillende belangen te verbinden. Ik bereik resultaten dankzij een gezonde ‘drive’ in combinatie met overtuigingskracht, humor en relativeringsvermogen.

 

Ik handel conform de Gedragscode voor professionele interim managers d.d. december 2012 van de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (NVIM) en de Raad voor Interim Management (RIM).

 

Om potentiele opdrachtgevers een beter beeld te geven van mijn persoon en manier van werken kan ik inzage geven in:

 • de bij mij uitgevoerde Talenten Motivatie Analyse (TMA) die op objectieve wijze drijfveren en talenten schetst en daarmee het persoonlijkheidsprofiel;
 • de Birkman-analyse die eveneens inzicht geeft in persoonlijkheid in relatie tot werkomgeving.